ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

ชาติไทยเริ่มมีประวัติเป็นหลักฐานชัดเจน     เมื่อไทยได้ตั้งอาณาจักรขึ้น   ณ   ดินแดนสุวรรณภูมิ      และมีนครหลวงอยู่ที่เมืองสุโขทัย     หลักฐานการตั้งอาณาจักรนี้ได้ปรากฎในศิลาจารึกวัดมหาธาตุ    และศิลาจารึกวัดศรีชุมหลักที่  2  ว่า      มีพ่อเมืองไทย  2  คน  ชื่อพ่อขุนบางกลาวหาว  เจ้าเมืองบางยาง  กับพ่อขุนผาเมือง  เจ้าเมืองราด  บุตรของพ่อขุนศรีนาวนำถมเจ้าเมืองสุโขทัย   ซึ่งขณะนั้นเป็นประเทศราชของขอม  พ่อเมืองทั้งสองนี้ได้รวมกำลังกันยกทัพมาตีสุโขทัย    ซึ่งมีผู้ปกครองเมืองเรียกว่า  “ขอมสมาดโขลญลำพง”  รักษาอยู่  เมื่อตีได้เมืองสุโขทัยแล้ว  พ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกให้พ่อขุนบางกลาวหาวเป็นเจ้าเมืองครองกรุงสุโขทัย  มีนามตามอย่างที่ขอมเคยตั้งนามเจ้าเมืองสุโขทัยแต่ก่อนว่า  “ศรีอินทรปตินทราทิตย์”  แต่เรียกในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงว่า   “ขุนศรีอินทราทิตย์”  นับว่ากรุงสุโขทัยเป็นศูนย์กลางการปกครองและมีเอกราชโดยสมบูรณ์เมื่อประมาณ  พ.ศ.  1800

               พ่อขุนศรีอินทราทิตย์   มีมเหสีชื่อนางเสือง    และมีพระราชโอรสด้วยกัน  3  พระองค์     องค์ใหญ่สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังเยาว์  องค์กลางมีนามว่า “บานเมือง”  และองค์เล็กมีนามว่า “พระรามคำแหง”  เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เสด็จสวรรคตแล้ว   พ่อขุนบานเมืองได้ขึ้นครองราชย์ต่อมา    พ่อขุนบานเมืองได้ทรงตั้งพระรามคำแหงเป็นมหาอุปราชไปครองเมืองชะเลียง    พ่อขุนบานเมืองได้ครองราชย์อยู่จนถึงราว  พ.ศ. 1822  ก็สวรรคต   พระรามคำแหงพระอนุชาจึงได้รับราชสมบัติขึ้นครองกรุงสุโขทัยสืบต่อมา

ลำดับกษัตริย์ที่ครองกรุงสุโขทัย

                          1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์                                      6. พระมหาธรรมราชาที่  1 (ลิไท)

                          2. พ่อขุนบานเมือง                                              7. พระมหาธรรมราชาที่  2

                          3. พระขุนรามราช (รามคำแหง)                          8. พระมหาธรรมราชาที่  3  (ไสลือไท)

                          4. พระยาเลอไท                                                  9. พระมหาธรรมราชาที่  4  (บรมปาล)

                           5. พระยางัวนำถม

อนึ่ง   *คำว่า “พระร่วง”  น่าจะหมายถึง    พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ครองกรุงสุโขทัย  เพราะไม่มีหลักฐานแสดงว่ากษัตริย์องค์หนึ่งองค์ใดมีพระนามว่าพระร่วงอย่างแน่ชัด*

 1.    ศิลาจารึกหลักที่ 1

2.    ไตรภูมิพระร่วง (เตภูมิกถา)

3.    สุภาษิตพระร่วง

 4.    ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ (นางนพมาศ)
 

5.    มังรายศาสตร์ (วินิจฉัยมังราย)
 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

  1. Mr WordPress พูดว่า:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s